Telep Program Nagydoboson

Nemrégiben kezdetét vette a Telep Program Nagydoboson című projekt, ami 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt célcsoportja a 16-54 éves korosztály.

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00115 számú projekt célja szociális, közösségfejlesztő, oktatási, képzési programok megvalósítása, amely elősegíti a célterületen élők társadalmi és gazdasági felzárkózását, egyéni fejlesztési tervek, egyedi stratégiák alapján a lakosság önmegvalósításának, érdekérvényesítő szerepének javítását, a közösség összetartó erejének erősítését, hosszú távon a szociális biztonság megteremtését. Mindezt kiegészítve az egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítását célzó programelemekkel.

A konzorciumvezető: Nagydobos Község Önkormányzata, konzorciumi partner: Szatmár-Bereg Polgári Egyesület

A 38 hónapon át tartó projekt során az egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítását célzó programelemekkel kívánják javítani a rászorulók helyzetét. A komplex fejlesztés általános célja a 3. és a 4. szegregátumban élő, jelentős részt roma lakosság oktatáshoz, foglalkoztatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének fejlesztése révén a generációkon át újratermelődő hátrányok leküzdése, a többségi társadalom befogadóbbá tétele, a nyílt vagy lappangó előítéletek csökkentése.
A projekt sikeres lebonyolítása érdekében irodai és számítástechnikai eszközök kerülnek beszerzésre.

A projekt során megvalósításra kerülő programok:

 • – Dohányzás leszokást, alkohol és drog problémák megoldását segítő programok.
 • – Drogprevenciós és további felvilágosító és megelőzési programok.
 • – Egészségügyi szűrések, a célcsoporttagok számára az egészségügyi alap és szakellátás keretében       igénybe vehető szűrővizsgálatok.
 • – Iskoláskorú gyermekek iskolai előmenetelének iskolán kívüli támogatása (tanórán kívüli foglalkozások    hétköznap délutánonként és szombaton. Célja: alsó tagozatos kisdiákok alapképesség fejlesztése, a felső tagozatosok tantárgyi megsegítése, főleg matematika, magyar nyelv és szövegértés tantárgyakban).
 • – Iskolai lemorzsolódás megelőzése, iskolai felzárkózást támogató szolgáltatások.
 • – Koragyerekkori fejlesztések elérését támogató programok (a programelem célja, hogy minél korábban bevonja a gyermekeket és azzal együtt a szüleiket is a fejlesztő foglalkozásokba).
 • – Gyermek étkeztetési szokások formálása klub formájában.
 • – 5 napos nyári napközis tábor szervezése 30 gyermek részére.
 • – A projekt során három nagyobb volumenű rendezvény kerül megvalósításra: – Sport és Egészségnap, – Önkéntes nap valamint Civil Nap.

A projekt során bevonásra kerülő 126 főből összesen 95 fő számára biztosítanak különböző képzésekbe való részvétel lehetőségét, akik képzések időtartama alatt megélhetési támogatásban részesülnek.
A tervek szerint az alábbi képzések kerülnek megszervezésre:

 • – Munkavállalást elősegítő alapkompetenciák fejlesztése képzés
 • – Intézményi takarító OKJ-s képzés
 • – Motoros fűrészkezelő képzés
 • – Kerti munkás OKJ-s képzés

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Kedvezményezett neve: Nagydobos Község Önkormányzata

Projekt címe: Telep program Nagydoboson

Szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft.

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt megvalósítása: 2018.05.01. – 2021.09.28.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00115

 

További információ kérhető:
  Teremi László
  Tel: 70/456 0429
  Kommunikációért felelős személy

Intézményi Takarító OKJ-s képzés

2019.03.26.
A Telep Program Nagydoboson elnevezésű projekt keretében megszervezésre került Intézményi Takarító OKJ-s képzés 2019.03.26-án befejeződött, melynek eredményeképpen 20 fő tett sikeres záróvizsgát.

I. közösségi rendezvény

2018.10.12.
A projekt hivatalos nyitó rendezvénnyel egybekötött I. közösségi rendezvényével nemrégiben kezdetét vette a Telep Program Nagydoboson című projekt. A rendezvény a kora délelőtti órákban kezdődött egy reggeli tornával a kicsik és nagyok számára egyaránt. A napközbeni jó hangulatról Ignácz Márkó zenész gondoskodott. 13:30-tól Kovács Gábor Polgármester Úr, valamint Insticei Zoltán a Szatmár-Bereg Polgári Egyesület alelnökének beszédével hivatalosan is kezdetét vette a rendezvény. Ezt követően minden megjelent résztvevő megvendégelésre került egy ízletes sertéspörköltre, majd Rico Flash fellépését tekinthették meg a sportpályán nagy számban megjelent lakosok. A nap során több spotprogram és szórakozási lehetőség nyílt a jelenlevők számára, többek között kötélhúzás, futballozás, a kicsik számára játszóalagút, és ingyenes ugrálóvár. A gyönyörű októberi nap sztárfellépője V-Zoy volt, aki fergeteges hangulatú műsorával zárta a rendezvényt.

Kerti munkás OKJ képzés